Sizin İçin Buradayız
Ödeme Çözümlerimiz
Yapı Kredi POS

Joker Vadaa POSNET'te!

Joker Vadaa POSNET'te!

Joker Vadaa POSNET'te!

Kişiye Özel İşlem (kısaca KÖİ), World sahiplerinin yaptıkları alışveriş sonucunda kazanacakları puana, işlemin kaç takside bölüneceğine kendilerinin karar vermesini sağlayan işlem şeklidir. Joker Vadaa adıyla da anılmaktadır.

POSNET'de Joker Vadaa, YKB'nin düzenlediği kampanyalar dahilinde, YKB kredi kartı sahiplerine verilen ödüllerdir. Bu ödüller, kredi kartı sahibine, işlem tipine ve alışveriş yapılan üye işyerine göre çeşitlilik göstermektedir. Dolayısı ile kredi kartı sahibi, alışverişin tipine ve yapılan kampanyaya göre değişik ödülleri kullanabilir. Bu ödüller sırası ile aşağıdaki gibidir.

 • Ek Taksit
 • Taksit Atlatma
 • Ekstra Puan
 • Kontur Kazanım
 • Ekstre Erteleme
 • Özel Vade Farkı

POSNET'de Joker Vadaa kullanımı

POSNET'de Joker Vadaa kullanımı için, ilk önce yeni modüllerin POSNET Yönetici Ekranları Test ortamından (http://setmpos.ykb.com) indirilmesi gerekmektedir. Yeni modüller sisteme yüklendikten sonra, programsal olarak yapılması gereken iki işlem vardır. Bunlardan ilki, kart sahibinin kullanabileceği Joker Vadaa 'ları sorgulamak, ikincisi, sorgulama sonucunda dönen ve kredi kartı sahibi tarafından seçilen kampanya kodunun, ödeme işleminde gönderilmesi olacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, her kredi kartının değişik ödülleri (Maksimum 8) olabilir. Dolayısı ile alışverişi yapan kişinin, kullanabileceği ödülleri görüp seçim yapabilmesi için kullanıcıya bu ödülleri göstermek gerekir. İşte bu işlemin yapılabilmesi için, POSNET modüllerine Joker Vadaa Sogulama (Bkz. Entegrasyon Dokümanları : POSNET JAVA.pdf, Posnet ASP.pdf) fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon, parametre olarak sadece Kredi kartı numarası alıp, çağırana ilgili kredi kartı numarasına ait ödül veya ödülleri dönmektedir. Her dönülen ödülün, bir kampanya kodu, bir de kampanya mesajı vardır. Kampanya kodu, Joker Vadaa'lı satış işlemi yapılırken gönderilmesi gereken bir parametre olup bunun nasıl kullanılacağı aşağıda anlatılacaktır. Kampanya mesajı, ise sadece bilgi amaçlıdır.

Kredi kartı sahibi alışveriş sırasında, Sorgulama İşlemi sonucunda, kendisine gösterilen ödüllerden bir tanesi seçtikten sonra, ödeme fonksiyonu çağrılmalıdır. Joker Vadaa'lı ödeme için, yeni bir ödeme fonksiyonunun çağrılmasına gerek yoktur. Sadece, ödeme fonksiyonu çağrılmadan önce, kullanılmak istenen ödülün kodunun set edilmesi gerekmektedir. Bunun için de, POSNET modüllerine SetKOICode (Bkz. Entegrasyon Dokümanları : POSNET JAVA.pdf, POSNET ASP.pdf) diye bir fonksiyon eklenmiştir. Bu fonksiyon kullanılırken, gönderilmesi gereken parametre, seçilen kampanya koduna göre 1 ile 6 arasında bir değerdir. Bu kodların, hangi ödüllere karşılık geldiği yukarıda açıklanmıştır.

POSNET'de Joker Vadaa kullanımı için Öneri

POSNET'de ilgili ödeme sayfalarında Joker Vadaa kullanımı sağlayabilmek için şöyle bir yapı kurulabilir : Kart sahibi, alışverişini bitirdikten sonra kart bilgilerini gireceği sayfaya, Joker Vadaa kullanımı ile ilgili ek bir seçenek konulur. Eğer ki Kredi kartı sahibi, kart bilgilerini girip, bu seçeneği de işaretler ise, girilen kredi kartı numarası ile Joker Vadaa Sogulama fonksiyonu çağrılır. Sorgulama sonucu ya bir sonraki sayfada, ya da yeni bir pencerede kullanıcıya gösterilebilir. Kullanıcı, bu sayfada seçimini yaptıktan sonra, ilgili kampanya kodu, kart ve alışveriş bilgileri ile Ödeme (Provizyon, Satış veya Vade Farklı Satış) fonksiyonu çağrılır. Bundan sonraki akışta ise herhangi bir farklılık yoktur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • POSNET'de Joker Vadaa işlemleri sadece Provizyon, Satış, Taksitli ve Vade Farklı Satış işlemlerinde yapılabilmektedir.
 • POSNET'de Joker Vadaa, sadece YKB kartlarında kullanılabilir.
 • POSNET'de Joker Vadaa kullanılan bir Provizyon işleminin, finansallaştırılması sırasında taksit ve tutar bilgileri değiştirilemez.
 • Ödüllerden, Taksit Atlatma ve Ek Taksit işlemleri sadece taksitli işlemler için kullanılabilir.
 • Ödüllerden, Özel Vade Farkı sadece Vade Farklı Satış işleminde kullanılabilir.
 • Bkz: Sıkça sorulan sorular