Sizin İçin Buradayız
Üye İşyeri Hizmetleri
Yapı Kredi POS

Başvurular için Gerekli Evraklar

Başvurular için Gerekli Evraklar
 • Vekâletname
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhası
 • İmza Sirküleri
 • Varsa Özel İzinler ve Belgeler
 • Oda kayıt belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicil Yetki Belgesi
 • Vergi levhası
 • İmza Sirküleri
 • Varsa Özel İzinler ve Belgeler
 • Yukarıda belirtilen önemli noktalar dışında Sanal POS ürünü için, "Sanal POS başvurusu ile ilgili gerekli bilgiler" tam olarak doldurulmalıdır.
 • Sanal POS için alt ürün yetkilerinden (teleweb pos, kolay mağaza, standart posnet) biri mutlaka seçilmelidir.